Abisko Mountain Lodge

Uppdraget var att förstärka hotellbesökarnas upplevelse av att anlända och bo i fjällen genom ett sammanhållet arkitektoniskt koncept för utom- och inomhusmiljön. Hotellets kapacitet utökas med fristående hotellstugor i trä med hög standard. Huvudbyggnadens entréutformning och de nya hotellstugorna karaktäriseras av en arkitektur där ”Mountain Lodge” möter Abiskos faluröda trähusbebyggelse. Gestaltningen av utomhus-  och inomhusmiljön skapar tillsammans en helhet som stämmer överens med Abisko Mountain Lodge:s familjära verksamhet. 
Planerad byggstart under 2017.

Share this Project