Ambassadresidens Santiago de Chile

Hösten 2002 utlyste Statens Fastighetsverk en tvåstegstävling om utformningen av ett nytt residens i Santiago de Chile. Juni 2003 utsågs förslaget “Trandans”, av Josefina Nordmark arkitekt SAR/MSA, till vinnare. Ur juryns motivering: “Förslagets styrka är att det på ett enkelt och osökt sätt lyckats balansera praktiska funktioner med poetisk rumsbehandling.” Byggnaden stod klar sommaren 2006 och innehåller lokaler för representation och en privat del med ambassadörens bostad.

Ambassadresidenset ligger på en sluttande tomt med fantastisk utsikt över bergen och Santiago i dalgången i väster. Det öppna, karga norrbottniska landskapet fanns med som inspirationskälla när projektet tog form – vita björkstammar, is, vatten och ljus.

Residenset skall signalera öppenhet till besökaren, både exteriört och interiört. Horisontella skivor i samspel med vertikala pelare och väggpartier skapar en tydlig gestalt, ståtlig utan att vara pompös.

En halvplanslösning löste programmets önskemål om en uppdelning mellan privat och offentligt på ett naturligt sätt och tog tillvara tomtens förutsättningar. Alla våningsplan har markkontakt och den privata bostaden får en privat trädgård i tomtens östra del.

Enkelhet i detaljer och materialmöten har eftersträvats. Byggnadens interiör innehåller få material och färger för att skapa en tidlös och lugn bakgrund till inredning och konst.

statensfastighetsverk.se

Projekt genomfört på MAF arkitektkontor AB
Byggherre: Statens fastighetsverk
Färdigställt: 2006
Bruksarea: 650 kvm
Medverkande:
Josefina Nordmark, arkitekt SAR/MSA, ansvarig
Jonas Jakobsson, byggnadsingenjör
Tävlingsskede:
Josefina Nordmark, arkitekt SAR/MSA, ansvarig
Per Sundström, byggnadsingenjör
Matilda Eriksson, arkitekt
Geza Fischl, visualisering

Seventeen Swedish Embassies built 1959-2006

Författare: Hedqvist, Hedvig
Fotograf: E:son Lindman, Åke
Institution: National Property Board
Förlag: Votum Förlag
Utgivningsdatum: 2010-12-09

Share this Project