Bergsslingan, Lerum

På en långsmal höjd, som löper i nord-sydlig riktning, ligger kamhusen, en serie byggnadskroppar som tillsammans bildar en helhet och förstärker höjden och dess riktning. Andra sidan av vägen kantas av villor som med sin placering öppnar upp ut mot naturen. Byggnadernas placering och utformning i hela området Norra Hallsås bygger på principen att göra så lite ingrepp som möjligt i naturen och låta vägar och bebyggelse anpassa sig efter naturens förutsättningar.

Det är ett ganska dramatiskt landskap med stora nivåskillnader och få plana ytor. I denna del förhåller sig husen på olika sätt till den intilliggande marken – ormen av parhus följer med markens nivåskillnader och “växer upp” ur berget, villorna ligger tvärs sluttningen och kragar ut över naturmarken med en konstruktion som ger så litet avtryck som möjligt. Hela området bygger på idén att naturmarken går ända in mot husen och den privata marken består framförallt av uteplatser och terrasser.

deromemarkbostad.se

Byggherre: Derome
Färdigställt: 2012-20113
Medverkande: Josefina Nordmark, arkitekt SAR/MSA

Share this Project