Fritidshus Trundavan

En reslig byggnad, i samspel med tomtens många höga träd. Den branta taklutningen skapar möjlighet till ett övre plan med rymd och utsikt över vattnet. Naturen utanför är ständigt närvarande och de stora glaspartierna öppnar upp mot både skogen och Bottenviken. Byggnadens utformning ger skyddade uteplatser i olika väderstreck och av olika karaktär. Träpanel behandlad med järnvitriol ger med tiden en silvergrå fasad. Den ljusa interiören karaktäriseras av enkelhet i detaljer och material, rummens utformning och det naturliga ljuset skapar effekterna.

Projekt genomfört på MAF arkitektkontor AB.

Byggherre: Privat
Färdigställt: 2010
Medverkande: Josefina Nordmark, arkitekt SAR/MSA
Peter Häggmark, byggnadsingenjör
Lars-Erik Gunnars, landskapsarkitekt LAR/MSA

Share this Project