Höjdpunkten, Lerum

Flerbostadshuset Höjdpunkten med 27 hyresrätter ligger i området Norra Hallsås i Lerum . Förbo är byggherre och projektet har drivits som partnering med Skanska som entreprenör. Höjdpunkten är inspirerad av av omgivningens bergsformationer, en kompakt oregelbunden form som förändras beroende på vilket håll den betraktas från. En föränderlighet som även återfinns i betongens yta, fasaden av betong med krossat återvunnet glas skiftar karaktär med årstid och väder, ibland mörk och matt, ibland skimrande och ljus. Byggnadens åttakantiga form ger bostäder med utblickar åt flera håll och alla har nära kontakt med naturen. Målet har varit att skapa en energieffektiv byggnad med bostadskvaliteter och material hållbara över tid. Den kompakta huskroppen har en liten väggarea i förhållande till bostadsytan och fyrspännaren har en rationell och flexibel struktur med schakt placerade mot trapphuset. Byggnaden är klassad Miljöbyggnad silver.

Höjdpunkten var en av fyra nominerade till Sveriges Arkitekters Bostadspris 2013 och är nominerat till SAVGs arkitekturpris 2015 med motiveringen: ”Lägenhetsstorlekar, rum, och byggmetoder är standardiserade i de flesta hyresbostadsprojekt. Likriktning råder och få projekt skiljer sig från mängden. Punkthuset i Lerum använder alla förutsägbara delar, men har en sammansättning som är friskt oförutsägbar och komplex. Byggnadens åttahörniga normalplan består av fyra lägenheter, två spegelvända tvåor och två spegelvända treor. Hörnen kröker lägenheterna och skiljer nätt vardagsrum och kök. Fasadens sandwichelement, med ballast av återvunnet glas, glimmar eller är som motsats, i vissa partier, mattslipad. Ytorna är kontraster som framhäver byggnadens fasetter och förstärker dess skulpturala verkan.” Vinnaren tillkännages den 16 september. För mer info om priset: arkitekt.se

Byggherre: Förbo
Färdigställt: Augusti 2013
Medverkande: Josefina Nordmark, arkitekt SAR/MSA
Matilda Eriksson, arkitekt SAR/MSA
Jenny Nordmark, arkitekt/scenograf
Ida Wänstedt, arkitekt
Leif Lundström, byggnadsingenjör (MAF)

Share this Project