Jägarskolan etapp 2, Kiruna

I Kiruna, på Jägarskolans östra sluttning, har vi arbetat med underlag för en ny detaljplan. Området ligger i vid utkanten av Kirunas nya centrum och är utformad med utvecklingsplanen som utgångspunkt. En tät och småskalig bebyggelsestruktur med hus placerade mot gatuliv ger området en stadsmässig karaktär. De gröna öst-västliga kilarna ger siktlinjer genom området och fungerar som snöupplag vintertid.Ett grönområde i väster skapar distans mot den befintliga och kulturhistoriskt intressanta bebyggelsen på höjden.

Share this Project