Kiruna Nya Centrum

Kiruna kommun anordnade hösten 2014 en markanvisningstävling för att välja byggherrar till första etappen av Kiruna nya centrum. Med HSB som beställare arbetade vi med ett av kvarteren vid torget och det nya stadshuset, vårt förslag blev ett av de som valdes ut av bedömningsgruppen.

Läs mer om Nya Kiruna: kiruna.se

Share this Project