Kvarteret Tallen, Piteå

Kvarteret Tallen är första kvarteret i den nya stadsdelen Västermalm i Piteå. Kvarteret innehåller 110 hyresrätter med lokaler i markplan och parkering i källare, totalt 14 200 kvm BTA. Kv Tallen har ett tydligt sammanhållet formspråk och en variation i skala och material för att anpassa sig till omgivningens varierade bebyggelse. En hög men väl avvägd exploatering i detta centrala läge ger ett färgstarkt tillskott till Piteås stadsmiljö. De yteffektiva och ljusa lägenheterna omger två upphöjda innergårdar och majoriteten av alla bostäder har balkong eller uteplats. Kvarteret är inflyttningsklart 2018-2019, förvaltas av Lindbäcks fastigheter och byggs av Lindbäcks bygg.

Byggherre: Lindbäcks
Entreprenör: Lindbäcks
Byggstart: 2017

Share this Project