Nya Teknikens Hus Luleå

Ett av Sveriges mest omtyckta Science center behöver större lokaler för att kunna fortsätta att utveckla sin verksamhet. Nordmark & Nordmark har i nära samarbete med verksamheten tagit fram ett förslag på en 2900 kvm stor tillbyggnad som innehåller publika ytor med ny entré, restaurang, utställningsytor, ett planetarium och utrymmen för konferens. Målet är att skapa en kreativ mötesplats för alla åldrar, en öppen och inbjudande byggnad som ger de möjligheter till utveckling och flexibilitet som verksamheten behöver. Den nya byggnadskroppen placeras runt den befintliga och knyter samman de olika funktionerna till en fungerande helhet. Entrén flyttas och placeras mot väster, på en nivå mitt mellan de befintliga våningsplanen, detta skapar en halvplanslösning som ger ett naturligt sätt att röra sig i byggnaden. Från entrén får du överblick och når lätt byggnadens publika ytor. En öppen karaktär, som kontrast och komplement till den befintliga byggnadens mer slutna utformning, välkomnar och annonserar det publika innehållet mot omgivningen.

Share this Project