Ringhusen Lerum

Ringhusen ligger på en naturlig platå i landskapet, en plats med vacker utsikt, som gjord för att placera en byggnad på. Platåns form möjliggjorde byggnadernas ringformade placering. Kopplingen mellan inne- och ute är en viktig del av bostaden. På den här platsen var det viktigt att alla skulle få tillgång till både naturen och till en gemensam gård, det möjliggjordes av cirkelns form, som både ger en riktning in mot ett samlande centrum och riktning ut mot naturen.

Området består av tre huskroppar med totalt 28 st lägenheter. Det är ett energisnålt hyreshus, utrustat med både sol- och bergvärme. Uteplatser åt båda håll gör det möjligt att välja avskildhet eller delaktighet, det ger också möjlighet till sol olika tider på dygnet. Sågtandsformen ger skyddade entréer med en privat vrå och balkonger mot naturen utan insyn. Kontrasten mellan byggnadens in- och utsida förstärks av fasadmaterialet – en mörk fasad ut mot naturen, samma färg som stenblocken i sluttningen och en ljus fasad som reflekterar ljuset in mot gården. Det privata, entréer och uteplatser, markeras av en varmt röd färg.

Bostäderna har ett centralt rum för samvaro, vardagsrummet, som vetter in mot den gemensamma gården, hela områdets vardagsrum. Köket har vacker utsikt mot naturen och måltiden kan lätt flytta ut på balkongen. Fönster med låg bröstning ger mycket ljus. Sovrum mot naturen har fönster ner till golv för ge möjlighet till utblickar nedför sluttningen och för att leda in ljuset på ett vackert sätt.

foerbo.se

Projekt genomfört på MAF arkitektkontor AB
Byggherre: Förbo AB
Färdigställt: 2008
Medverkande:
Josefina Nordmark arkitekt SAR/MSA, ansvarig
Jonas Jakobsson, projekteringsledare
Brage Lundgren, byggnadsingenjör
Berndt-Ove Hermansson, byggnadsingenjör
Christer Östensson, byggnadsingenjör

Share this Project