Studentbostäder Campus LTU, Luleå

Våren 2013 vann vi tillsammans med Lindbäcks en markanvisningstävling anordnad av Akademiska Hus. Tre punkthus i sju våningar kombineras med var sin lägre del för att ta tillvara de olika hustypernas fördelar och skapa ett gemensamt väldefinierat gårdsrum. Två lamellhus är placerade i öst-västlig riktning och förstärker kontakten med skogspartiet i norr. Projektet innehåller 291 st bostäder i olika storlekar, allt ifrån ”Komplettor” på 16 kvm till treor på 69 kvm.
De första bostäderna var inflyttningsklara hösten 2016.

Byggherre: Linbäcks Porsön AB
Entreprenör: Lindbäcks bygg AB
Färdigställt: 2017

Share this Project