Nordmark & Nordmark arkitekter AB arbetar inom arkitektens hela verksamhetsområde – arkitektur, stadsplanering, inredning och scenografi. Vår kombination av kompetenser är en tillgång i många olika typer av projekt.

Våra tjänster och slutprodukter kännetecknas av hög kvalitet och stark identitet med fokus på kundens behov och förutsättningar. Vi arbetar med projekt av olika storlekar hela vägen från tidiga idéskisser till färdiga handlingar. För att optimera arbetet använder vi vårt nätverk, genom samarbete med andra blir vi starkare och nya möjligheter skapas.

En bärande idé är grunden för allt arbete, den finns med under projektets olika faser och är viktig oavsett typ av projekt. Tillsammans med kunden formuleras en målsättning, som ligger till grund för konceptet. Samarbetet med beställaren är en viktig del av arbetet och en nära dialog hela vägen är grunden för ett bra slutresultat.

Vi gillar utmaningar och att se möjligheter är vår styrka. Att skapa rum för människor, som berör alla våra sinnen och gör oss närvarande är vår drivkraft.

Nordmark & Nordmark mottog 2014 Näringslivets pris i kategorin Årets nyetablering: naringslivetspris.se

2015 blev vi utnämnda till årets Formbärare i Norrbotten av Svensk Form och samma år blev vår vd Josefina Nordmark Årets företagare i Luleå.

Medarbetare

Josefina Nordmark, arkitekt SAR/MSA, vd

Josefina Nordmark ( f.1971) tog arkitektexamen på Chalmers 1997. Hon har erfarenhet från många olika typer av projekt inom arkitektur och stadsbyggnad och har arbetat hela vägen från tidiga idéskisser till färdiga bygghandlingar. Josefina har olika tävlingsframgångar bakom sig, bl a förstapris i en tävling om nytt ambassadresidens i Chile. 2003 mottog hon Byggmästarföreningens Stora Byggpris, för att med sina framgångar marknadsfört den norrbottniska byggsektorn nationellt och 2014 fick hon Luleå kommuns företagarstipendium. 2005 utsågs Josefina att delta i Arkitekturmuseets utställning ”Ung Svensk Arkitektur” och 2010 valdes hennes ambassadresidens ut till utställningen ”00-tal”. Josefina är styrelseledamot i Sveriges Arkitekter och i Luleå Näringsliv AB. Hon har haft många olika juryuppdrag, bl a Kasper Salin-priset, Rödfärgspriset och Ung Svensk Form. Josefina har tidigare arbetat som arkitekt på Wingårdhs i Göteborg, Landström arkitekter i Stockholm och på MAF arkitektkontor i Luleå. Josefina är sedan hösten 2016 adjungerad professor i arkitektur på LTU.

Jenny Nordmark, arkitekt och scenograf

Jenny Nordmark (f.1980) har studerat arkitektur på Chalmers Tekniska Högskola och Design på HDK där hon tog magisterexamen 2006. Hon blev utvald som en av tio examensstudenter 2006 av tidningen Forum AID och har under studietiden deltagit i utställningar, bl a på Västerås Konsthall och Salone Internazionale del Mobile di Milano. Efter examen har Jenny arbetat med allt från större projekteringar av skolor och hotell till inredningsuppdrag och bostäder. Hon har tidigare varit anställd som arkitekt på Kanozi Arkitekter i Göteborg och Tengbom i Stockholm. Våren 2013 utexaminerades Jenny från Stockholms dramatiska högskola som scenograf (fd Dramatiska Institutet).

Matilda Eriksson, arkitekt SAR/MSA

Matilda Eriksson (f. 1974) har examen i arkitektur från KTH, Stockholm. Hon har även studerat arkitektur vid Delft University of Technology, Nederländerna och University of Oulu, Finland. De senaste tio åren har Matilda varit verksam i Norrbotten. Uppdragen spänner mellan stadsplanering, industri, skolor, bostäder och inredning. 2010 blev radhuset Mekano nominerat till Övre Norrlands arkitekturpris. Matilda är en av initiativtagarna till norrbottensbaserade DesignLabLand där hon sitter i styrelen samt i styrgruppen för utvecklingsprojektet Dlab on display. Tidigare arbetsgivare är MAF arkitektkontor, Lava Arkitekter och Arkitekthuset Monarken.

Albin Grind, arkitekt MSA

Albin Grind (f.1987) kommer ursprungligen från Umeå och har examen från Umeå universitet där han läste masterprogrammet Laboratory of Sustainable Architectural Production (LSAP) där fokus låg på att skapa hållbar arkitektur från stadsskala ner till detaljskala. Han har även läst ett års utbildning i Hantverk trä och smide vid Vindelns Folkhögskola där möbelkonstruktion såväl som klassiskt slöjdande och järnsmide lärdes ut. Tidigare har han arbetat på TM.Konsult Teknik & Arkitektur i Umeå.

Ida Wänstedt, arkitekt MSA

Ida Wänstedt (f. 1990) har en masterexamen i arkitektur från Umeå Universitet med inriktning på social och miljömässig hållbarhet. Examensarbetet fokuserar på parkeringsnormens sociala och arkitektoniska konsekvenser i medelstora städer i norra Sverige. Ida har även studerat Islands traditionella arkitektur och byggnadsmetoder vid Iceland Academy of the Arts.

Hon har under sin studietid praktiserat på MAF arkitektkontor och Nordmark & Nordmark arkitekter.

Mia Persson, arkitekt SAR/MSA

Mia Persson (f.1974) har en arkitektexamen från Chalmers efter studier i arkitektur på Chalmers i Göteborg och på ETSAM i Madrid. Hon har under sin yrkesverksamma tid arbetat med både kommunal planering och husbyggnad.
Mias erfarenheter spänner från tidiga skisser till detaljprojektering. De senaste åren har hon arbetat mest med skolor, kontor och verksamhetslokaler.
Som planarkitekt har hon jobbat med detaljplanering av såväl stora gruvområden som bostadsprojekt i tät stadsmiljö. Mia har hanterat hela processen från planprogram och samrådsprocesser till laga kraftvunna planer. Hon har arbetat både som kommunal planarkitekt och som konsult.
Sedan 2014 är Mia certifierad sakkunnig av tillgänglighet (TIL 2). Det är kunskap som både används i de egna projekten och i tillgänglighetsgranskningar, av handlingar eller byggnader som redan har byggts.
Tidigare har hon jobbat på Stadsbyggnadskontoret i Luleå, på MAF arkitektkontor och nu senast på a och d arkitektkontor.